-
Kosten en vergoeding Psychotherapie
 
Psychologische Hulpverlening zit in het basispakket van iedere verzekeraar.
Sinds 2014 is de vergoede hulpverlening verdeeld in drie lagen.
De eerste laag is de huisarts met een POH-dienst. De huisarts probeert u zelf te helpen, of met behulp van zijn POH-dienst. Hier kunt u met alle klachten en problemen terecht.
De tweede laag is de GB-GGZ (Generalistische Basiszorg). Hiervoor komt u voor vergoeding in aanmerking bij bepaalde klachten en problemen. Ze moeten vallen onder de DSM-IV classificatie. Sommige klachten worden zelfs dan niet vergoed, zoals aanpassingsproblemen, rouwverwerking of relatieproblematiek. Vallen uw klachten niet onder verzekerde zorg, dan moet u zelf zorg dragen voor de kosten van de verleende hulp.
De derde laag is de S-GGZ (Specialistische zorg). Hiervoor komt u voor vergoeding in aanmerking bij bepaalde klachten en problemen. De klachten moeten echter meer complex, langdurig en ernstig zijn.
 
Praktijk Croughs heeft contracten met verzekeraars
voor zowel de GB-GGZ als de S-GGZ.
Houdt u wel rekening met het voor alle medische kosten geldende eigen risico.
Praktijk Croughs declareert aan het eind van de behandeling de kosten, of als de behandeling langer duurt dan een jaar, per jaar, bij uw verzekeraar. De verzekeraar verrekent de kosten met u, als er sprake is van een eigen risico.
Als het gaat om onverzekerde hulp, dan declareert Praktijk Croughs u per sessie. Voor een sessie onverzekerde hulp rekent Praktijk Croughs €95,-
GB-GGZ en S-GGZ wordt gedeclareerd volgens de zogenaamde DBC-systematiek. 
Ook kunt u navraag doen bij uw eigen verzekering.
  
Psychotherapie wordt vergoed voor de meeste klachten. Niet alle klachten worden vergoed. 
 
Verwijsbrief huisarts
Een verwijsbrief van een arts is altijd nodig. 
Op dit briefje moet minimaal staan:  uw naam, die van de arts en de mededeling, de vermoedelijke DSM-IV diagnose, medicatie, en verwijzing BGGGZ of SGGZ. 
 
Kosten bij te late afmelding
Let op: Indien u een gesprek afzegt binnen 24 uur dat het gesprek zou plaatsvinden, breng ik u dit in rekening, ongeacht de reden van afmelding. Ik ben dan immers niet meer in staat een andere cliënt in te plannen en niet nagekomen afspraken worden ook niet vergoed door de verzekering.
Ik reken voor een niet-nagekomen afspraak, die niet op tijd is afgemeld, € 45,-.
 
Onderzoek
Als voorwaarde voor het aangaan van een contract, willen de meeste verzekeraars dat de effectiviteit van de behandeling onderzocht wordt. Zij vragen aan de behandelaars dat zij regelmatig een meting doen op klachtnivo. De gegevens hiervan worden anoniem verwerkt en centraal verzameld.  Praktijk Croughs verzoekt u aan deze onderzoeken mee te werken.
 
Meer hierover kunt u lezen op de volgende website http://www.ggznederland.nl/index.php?p=265687 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint